23

DOBBELTGJENGER PÅ ICMC

Installasjonen Dobbeltgjenger vil bli presentert på konferansen International Computer Music Conference (ICMC). ICMC vil i år bli holdt på Center for Experimental Music and Intermedia, University of North Texas, Denton, USA, 25. September – 1. Oktober 2015. Artkkelen The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger skrevet av Asbjørn Blokkum Flø og Hans Wilmers, vil bli publisert i ICMC Proceedings 2015. Denne omfattende artikkelen beskriver klanglige problemstillinger og modeller brukt i Dobbeltgjenger.