24

DOBBELTGJENGER PÅ NORGES MUSIKKHØGSKOLE

22 september 2015 kl 1000-1200 holder jeg et foredrag på Norges musikkhøgskole om teknikker og kunstneriske problemstillinger i min installasjon Dobbeltgjenger. Artiklene The Intrinsic Value of Timbre in Doppelgänger og Doppelgänger: A solenoid-based large scale sound installation vil bli presentert. Foredraget er åpent for alle.