34

DOBBELTGJENGER I BERGEN KUNSTHALL

I lydinstallasjonen Dobbeltgjenger transporteres lyden fra kaféen Landmark inn i en installasjon bestående av stålmonolitter. Her presenteres lyden fra kaféen i bearbeidet, analysert form – som en abstrahert, klanglig skyggeversjon av den ”virkelige verden”. Utstillingen er produsert av Lydgalleriet og Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealisfestivalen, og åpner 21. Mars 2014.