64

SKRIVINGEN AV ANALOGIQUE II ER I GANG

Har akkurat startet skrivingen av et nytt stykke, Analogique II for fire elektroniske tasteinstrumenter. Utviklingen av spesialkonstruert elektronikk er i gang, og det dreier seg om noe så eksotisk som kontrollspenningsstyring av analog elektronikk med digital audiooppløsning. Drar til BEK i Bergen i begynnelsen av november 2010 for å arbeide med Trond Lossius og Analogique II.