Presentasjon

PRESENTATION

English test. Torsdag 29. november 2018 kl 1330 holder jeg en presentasjon på Kulturtanken om teknikker og kunstneriske problemstillinger i min installasjon Elektrisk regn. Presentasjonen er en del av Kulturtankens feiring av tidsskriftet Leonardos 50-års jubileum.

Konsert på Hærverk

CONCERT AT HÆRVERK

English test. Søndag 16. desember 2018 fremfører jeg et nytt stykke musikk delvis inspirert av Axel Jensens roman «Lul» på Kafé Hærverk i Oslo. Fremføringen er en del av arrangementet 12 timers ambientmaraton! som begynner kl 1500.

Intervju om Elektrisk regn

INTERVIEW ON ELEKTRISK REGN

English test. Zane Cerpina har intervjuet meg for magasinet Pnek files. Intervjuet handler om teknikker og kunstneriske problemstillinger i min installasjon Elektrisk regn, og går videre inn på refleksjoner rundt den norske lydkunsten. Du finner intervjuet her.

Ny artikkel

English test. Min artikkel Materiality in Sound Art, tar for seg den fornyede interessen for kinetisk lydkunst sett i lys av forholdet mellom kunst og materiale. Jeg går blant annet inn på historien til mekaniske musikkinstrumenter, immaterialitetens rolle i kunsthistorien samt hvordan jeg jobber med disse problemstillingene i egne arbeider. Artikkelen finner du i desember 2018 nummeret av tidsskriftet Organised Sound. Organised Sound gis ut av Cambridge University Press.

Omtaler av Elektrisk regn

English test. Besøkstallene og tilbakemeldingene i forbindelse med utstillingen Elektrisk regn har vært gode, med omtaler i tyske Spex, NRK P2, Billedkunst, Ballade og Kompoddistene. Hør innslaget på NRK her.

Utstilling på Lydgalleriet

English test. Jeg jobber med en ny utstilling i samarbeid med Lydgalleriet. I denne utstillingen er lydens materialitet utgangspunktet for en undersøkelse av både materialenes klangmuligheter og deres meningsbærende egenskaper. Her reflekteres det rundt forholdet mellom kunst, teknologi, fysikk og materialitetens iboende historie.