Intervju om Elektrisk regn

INTERVIEW ON ELEKTRISK REGN

English test. Zane Cerpina har intervjuet meg for magasinet Pnek files. Intervjuet handler om teknikker og kunstneriske problemstillinger i min installasjon Elektrisk regn, og går videre inn på refleksjoner rundt den norske lydkunsten. Du finner intervjuet her.