02 Konsert på Hærverk

Omtaler av elektrisk regn

Besøkstallene og tilbakemeldingene i forbindelse med utstillingen Elektrisk regn har vært gode, med omtaler i tyske Spex, NRK P2, Billedkunst, Ballade og Kompoddistene. Hør innslaget på NRK her.