Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

KLANK

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

KATASTROFE-BILDER

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

CIACCONA

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

EARBITTEN

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

ISTANBUL

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

TREES WHICH FROM DROPPED, LEAF

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

FALLET

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

UTEN TITTEL

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

E = MC2

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).

ELDRE VERK

Elektronisk musikk for to musikere og elektronikk (2018).