01 Presentasjon

Utstilling på Lydgalleriet

Jeg jobber med en ny utstilling i samarbeid med Lydgalleriet. I denne utstillingen er lydens materialitet utgangspunktet for en undersøkelse av både materialenes klangmuligheter og deres meningsbærende egenskaper. Her reflekteres det rundt forholdet mellom kunst, teknologi, fysikk og materialitetens iboende historie.